Menu

Vyhledávání

O nás

admin-logo

Asociace domovů mládeže a internátů České republiky je zapsaný spolek pod názvem ADMIN ČR, z. s. Hlavním cílem Asociace je přispívat k rozvoji úrovně výchovné práce školských ubytovacích zařízení v oblasti metodické, odborné, organizační a legislativní. Ve své činnosti se řídí Stanovami Asociace DMI ČR (ADMIN ČR).